תנאי שימוש

Lorem Ipsum הוא פשוט טקסט דמה של תעשיית ההדפסה והדפוס. lorem ipsum כבר הטקסט הסטנדרטי של תעשיית הדמה מאז ה-1500, כאשר מדפסת לא ידועה לקחה המטבח של סוג ומעורבל אותו כדי להפוך את הספר סוג הדגימה. הוא שרד לא רק חמש מאות, אלא גם את הקפיצה לתוך דפוס אלקטרוני, נותר ביסודו ללא שינוי. זה היה פופולרי בשנות ה-60 עם שחרורו של הסדינים letraset המכילים מעברים lorem ipsum, ולאחרונה עם תוכנת הוצאה לאור שולחנית כמו aldus pagemaker כולל גירסאות של lorem ipsum.