תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר Startuplawyer.co.il (להלן: "האתר"). כל זכויות היוצרים באתר שייכות לעו"ד אסף בן-דוד בלבד  (להלן: "שלנו", ״אנו״ ו – ״אנחנו״). חלק מהפעולות באתר עשויות להיות כפופות לתנאים נוספים אשר יופיעו באתר במקום הרלוונטי. במקרה זה, ביצוע הפעולות האמורות יהיה בכפוף לתנאי שימוש כלליים אלה ולתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהם.

תנאי שימוש אלה (להלן: ״תנאי השימוש״) מסדירים את התנאים המחייבים וההגבלות אשר חלות על השימוש שלך באתר. עצם השימוש והפעילות באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש. גישה אל האתר והשימוש בשירותים מותרת לאנשים מגיל 18 ומעלה בלבד. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה אנא הימנע משימוש באתר.

למען הסר ספק, ילדים מתחת לגיל 13 אינם רשאים להשתמש באתר. אנו לא נקבל ולא נאחסן במודע, מידע אישי אודות משתמשים שהינם מתחת לגיל 13.

 

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

 1. השימוש שלך באתר
 • רישיון שימוש. בהתאם לתנאים המנויים מטה, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי וניתן לביטול, להשתמש באתר לצרכים אישיים ולא מסחריים.
 • קוד פתוח. חלק מרכיביו של האתר, או של השירותים והמוצרים המסופקים על ידי האתר, עשויים לכלול רכיבים הכפופים לרישיון קוד פתוח. רכיבים אלה עשויים לכלול תמונות, גופנים, קטעי וידאו, קוד פונקציונלי וכד'. הרישיונות נכללים בדרך כלל בקובצי השירות או המוצר שסופקו לך. רכיבים אלה מורשים בנפרד לרישיון האמור בסעיף א' לעיל, ויש להם תנאים משלהם. באמצעות השימוש בשירותי האתר, אתה מסכים לציית לרישיונות של מקורות פתוחים רלוונטיים שעשויים לחול.
 • שימושים אסורים באתר. הזכויות המוענקות לך בתנאי שימוש אלה, כפופות למגבלות הבאות: (א) אינך רשאי להעניק ברישיון משנה, למכור, להשכיר, להחכיר, להעביר, להפיץ, לארח או לנצל באופן מסחרי את האתר, כולו או חלקו או כל תוכן המוצג באתר; (ב) אינך רשאי לשנות, לבצע יצירה נגזרת, לפרק, לתרגם ו/או לבצע הנדסה חוזרת בתוכן האתר, כולו או חלקו; (ג) אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת אתר, מוצר או שירות דומה או מתחרה; ו – (ד) למעט כפי שמפורט במפורש בתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להעתיק, לשחזר, לשכפל, לפרסם, להוריד, להציג, לפרסם או להעביר בשום צורה שהיא או בכל דרך שהיא, כל תוכן המוצג באתר, כולו או חלקו. אלא אם צוין אחרת, כל פרסום, עדכון או תוספת אחרת לפונקציונליות של האתר תהיה כפופה לתנאים אלה. עליך לשמור על שלמותן של כל הודעות זכויות היוצרים וזכויות קניינות אחרות.
 • שינויים והפסקת פעילות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את האתר (בכללותו או בחלקו) בכל עת, עם או ללא הודעה מוקדמת. אתה מסכים כי אנו לא נשא בכל אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי על כל שינוי, השעיה או הפסקה של האתר או כל חלק ממנו.
 • העדר תמיכה ותחזוקה. אנו עושים מאמצים רבים לספק לך חווית שימוש איכותית באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות. מידע עשוי להימחק בשל השחתת נתונים, כשל בחומרה, כשל ברשתות, בעיות אירוח/שרתים, פעולות של צדדים שלישיים או כל סיבה טכנית אחרת. בדומה לכך, עשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת ו/או שירותים מסוימים עשויים לעבוד באופן חלקי או לא בכלל. אתה מסכים כי לא תהיה לנו כל אחריות כלפיך לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של האתר ו/או תוכנו. כמו-כן, אנו לא נשא בכל אחריות לזמינות, אמיתות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. כל הסתמכות על האתר ו/או תוכן האתר, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.
 • בעלות בקניין הרוחני. אתה מצהיר כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, באתר ובתוכנו (לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה לכל אחד מן האמורים לעיל), הם בבעלות מלאה שלנו או של צד שלישי אשר העניק לנו זכות שימוש בהם. תנאי שימוש אלה (או גישתך לאתר) אינם מעניקים לך או לכל צד שלישי זכויות, בעלות או עניין בזכויות קניין רוחני אלה, למעט זכויות הגישה המוגבלות המפורטות במפורש בתנאי שימוש אלה. כל הזכויות שאינן מועברות בהתאם להוראות תנאי השימוש, הינן בבעלותנו המלאה.

 

 1. תוכן משתמשים
 • ״תוכן משתמשים״ פירושו תוכן אשר מתפרסם או נמסר על-ידי משתמשי האתר וצדדים שלישיים, (לרבות, תגובות למאמרים, מידע הנשלח באמצעות טופס יצירת קשר המצוי באתר, פוסטים אורחים וכיוצא באלה). למען הסר ספק, תוכן משתמשים אינו מידע סודי החוסה תחת חסיון עורך דין-לקוח. ההסתמכות על תוכן המשתמשים הינה על אחריותך הבלעדית. הנך נושא בכל הסיכונים הקשורים בשימוש בתוכן המשתמש שלך, לרבות שלמותו, דיוקו, נכונותו ועדכניותו, ולכל חשיפה של מידע המזהה אותך באופן אישי ו/או כל צד שלישי. אתה מצהיר ומתחייב בזאת כי תוכן המשתמש שלך אינו מפר את מדיניות הפרטיות שלנו ו/או את תנאי שימוש אלה. בעת שימושך באתר ומסירת מידע או העלאת תוכן משתמש, על אחריותך למסור מידע אמין ומדויק למיטב ידיעתך. מסירת מידע שקרי, מסולף, כזה הנחשב לשון הרע או כזה הפוגע בזכויות היוצרים של אחר, עשויה להביא לנזקים אשר תישא באחריות להם. אנו לא מחויבים לגבות את תוכן המשתמשים, ותוכן המשתמש שלך עשוי להימחק בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אתה האחראי הבלעדי ליצירה ולתחזוקה של עותקי הגיבוי של תוכן המשתמש שלך, אם תרצה בכך. איסוף ושמירת מידע המשתמש שלך כפוף למדיניות הפרטיות שלנו.
 • רישיון שאתה מעניק לנו. אתה מסכים ומצהיר כי הנך מעניק לנו (ואתה מצהיר בזאת שיש לך את הזכות להעניק) ללא כל תשלום, רישיון בלתי ניתן לביטול, ולא בלעדי, להציג בציבור, לערוך/לשנות, לשלב אותו עם או ביצירות אחרות, לבצע יצירות נגזרות, ו/או כל שימוש אחר (לרבות לשם שימוש מסחרי) בתוכן המשתמש שלך, לרבות הענקת רישיונות משנה בזכויות האמורות לעיל. ואתה מוותר בזאת על כל טענה, ו/או ציפיות בדבר זכויות, לרבות זכויות מוסריות, המיוחסות לתוכן המשתמש שלך.
 • אופן השימוש באתר. אתה מסכים שלא: (1) להעלות, לשדר או להפיץ לאתר או דרך האתר כל וירוסים או כל תוכנה המיועדת לפגוע או לשנות את מערכת ההפעלה או את הנתונים; (2) להשתמש באתר כדי לאסוף או להרכיב מידע או נתונים לגבי משתמשים אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמת המשתמש; (3) לשלוח באמצעות האתר פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרי פרסום, דואר זבל, מכתבי שרשרת, תוכניות או מסרים כפולים או לא רצויים, בין אם מסחריים או אחרים; (4) להפריע או ליצור עומס מופרז על שרתים או רשתות המחוברים לאתר, או להפר את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות או הנהלים של רשתות אלה; (5) להטריד או להפריע לשימוש של משתמש אחר והנאה מהאתר; או (5) להשתמש בתוכנה או בסוכנים אוטומטיים או בסקריפטים כדי ליצור חיפושים אוטומטיים, בקשות או שאילתות (או להפשיט, לגרד – to scrape – או לאתר מידע) מהאתר (עם זאת, אנו מאפשרים למפעילי מנועי החיפוש הציבוריים, שעושים שימוש בעכבישים אוטומטיים כדי להעתיק חומרים מהאתר על-מנת לבצע אינדקסים של החומרים כדי שניתן יהיה למצוא אותם במנועי החיפוש השונים, בכפוף לפרמטרים המפורטים בקובץ ה -txt  שלנו).
 • אכיפה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות (אך אין לנו כל מחויבות) לבדוק את תוכן המשתמש שלך ולחקור או לנקוט פעולה מתאימה נגדך על פי שיקול דעתנו הבלעדי, אם אתה מפר את מדיניות השימוש המקובלת (להלן) או כל הוראה אחרת בתנאים אלה או ליצור חבות אחרת עבורנו או לכל אדם אחר. פעולה זו עשויה לכלול הסרה או שינוי של תוכן המשתמש שלך, חסימת הגישה שלך ו/או דיווח לרשויות אכיפת החוק, אם וככל שיידרש.
 1. שיפוי. הנך מתחייב לשפות אותנו (ואת בעלי התפקידים, הסוכנים, העובדים ומי מטעמנו) ולשחרר אותנו מכל אחריות לרבות שכר טרחת עורך דין, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה, שתועלה נגדנו על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מ: (א) אופן השימוש שלך באתר; (ב) כל הפרה מצדך של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרתך את החוקים והתקנות החלים; או (ד) תוכן המשתמש שלך. אנו שומרים את הזכות הבלעדית, לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובתך, והמחייב אותך לשתף פעולה מלאה אתנו בניהול הליך כאמור. הנך מאשר כי לא תסכים לפשרה בכל עניין מבלי לקבל מראש את הסכמתנו בכתב לכך. אנו ננקוט במאמצים סבירים להודיע לך על כל טענה, פעולה או הליך שכפוף להתחייבותך לשפות אותנו.

 

 1. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים
 • קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. ייתכן שתמצא באתר קישורים (לינקים) לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים (להלן: ״קישורים של צד שלישי״). קישורים אלו מוצגים באתר לנוחיותך בלבד ואנו לא מפקחים על תוכן האתרים המקושרים, והעובדה שהאתר מכיל קישורים אלו אינה מעידה על הסכמתנו לתכנים המופיעים באתרים המקושרים, ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות הנקוטה על ידי בעלי התכנים או לכל היבט אחר הכרוך בתפעול האתרים המקושרים. כל שימוש בקישורים אלו הוא על אחריותך הבלעדית, ועליך ליישם רמה מתאימה של זהירות ושיקול דעת. השימוש בקישורים של צד שלישי כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות באותם אתרים.
 • כתב ויתור. אתה מצהיר ומתחייב כי אתה משחרר אותנו מכל אחריות (ואת בעלי התפקידים, הסוכנים, העובדים ומי מטעמנו), ובזאת מוותר על כל טענה, תביעה, דרישה, מחלוקת, זכות, התחייבות, אחריות, פעולה או נזק מכל סוג שהוא (לרבות נזק גוף, מוות או רכוש) בעבר, בהווה ובעתיד, הקשור ישירות או בעקיפין לאתר (לרבות קבלת שירותים מצדדים שלישיים באמצעות קישורים של צד שלישי) .
 1. הסרת אחריות. התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. כל הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

האתר והתוכן המפורסם בו הינם על בסיס ״As Is״ ואנחנו (לרבות כל חברי ההנהלה, בעלי התפקידים בה, סוכנים, עובדים וספקים), מתנערים מכל אחריות, מפורשת או מרומזת, כולל בין היתר כל אחריות של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, באופן המלא ביותר האפשרי בהתאם לחוק הרלוונטי. אנו (והספקים שלנו) לא מתחייבים כי האתר יעמוד בדרישות שלך, יהיה זמין על בסיס ללא הפרעות, בזמן וללא שגיאות, או יהיה מדויק, אמין, ללא וירוסים או כל רכיב מזיק אחר, שלם, משפטי, או בטוח. אם החוק החל מחייב אחריות כלשהי ביחס לאתר, כל אחריות כאמור מוגבלת למשך תשעים (90) ימים מתאריך השימוש הראשון. מאחר ואזורי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלות על משך אחריות מרומזת, ייתכן שההגבלות לעיל אינן תקפות כלפיך.

 1. חבות מוגבלת. אנו, לרבות חברי ההנהלה, בעלי התפקידים בה, וכל אדם אחר מטעמנו, לא נשא בכל אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בשל כל נזק רכוש, אבדן נתונים, או נזקים ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים העולים כתוצאה או בקשר לשימוש או לחוסר היכולת שלך להשתמש באתר, גם אם הוזהרנו בדבר האפשרות לכך שנזקים כאלו ייגרמו. גישה אל האתר ושימושך בו יהיו באחריותך ואתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק (לרבות למכשיר או למערכת המחשב שלך), או לאובדן נתונים הנובעים מהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על-פי דין, החבות המצטברת שלנו ושל מי מטעמנו עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושך באתר או בתוכנו, תוגבל לסכום של חמישים שקלים חדשים (50 ₪). קיום של תביעה אחת יותר לא ישנה את גבול האחריות כאמור. היה והחרגות אלו אינן מותרות בדין החל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

 1. סיום פעילויות. הוראות תנאי שימוש אלה יישארו בתוקף מלא כל עוד אתה עושה שימוש באתר. מבלי לפגוע באמור לעיל, אנו עשויים להשעות או לבטל את זכויותיך להשתמש באתר בכל עת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי. עם סיום זכויותיך על פי תנאים אלה, החשבון שלך וזכותך לגשת לאתר ולהשתמש בו, או פונקציות ספציפיות של השירות שלו, יסתיימו באופן מיידי. אתה מבין שסיום זכויותיך להשתמש באתר עשוי להיות כרוך במחיקת תוכן המשתמש שלך ממאגרי הנתונים שלנו. אנחנו לא נשא בכל אחריות כלפיך לגבי סיום הזכויות שלך לפי תנאים אלה, כולל לסיום הגישה שלך לאתר והשימוש בו או למחיקת תוכן המשתמש שלך. גם לאחר שהזכויות שלך תחת תנאים אלה יסתיימו, התנאים האלה יישארו בתוקף.
 2. קניין רוחני של צדדים שלישיים. אנו מכבדים את זכויות היוצרים של אחרים, ומבקשים שמשתמשי האתר ינהגו באופן דומה. המדיניות שבה אנו נוקטים מאפשרת הסרת חומרים מפרים. אם אתה סבור שתוכן כלשהו שמופיע באתר מפר את זכויות היוצרים של צד שלישי, ואתה מעוניין להסיר את החומר המפר לכאורה, אנא העבר את הפרטים שלהלן לדוא״ל:
  info [at] startuplawyer.co.il
 • זיהוי של העבודה המוגנת בזכויות היוצרים שהופרו לכאורה;
 • מידע שיספיק כדי לאתר את החומר המפר לכאורה באתר (לדוגמה, קישור לדף הרלוונטי או צילום מסך);
 • מידע הכרחי בכדי לאפשר לנו ליצור איתך קשר. למשל, שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא״ל;
 • הצהרה חתומה לפיה אתה מאמין בתום לב שהשימוש המפר לכאורה אינו מורשה על ידי בעלי זכויות היוצרים, סוכנו או על פי חוק;
 • הצהרה לפיה המידע שמופיע בהודעה הוא מדויק, ושבכפוף לעונשים הקבועים בחוק בגין עדות שקר, אתה הוא הבעלים של זכויות היוצרים או שהוסמכת בדרך אחרת לפעול בשמו של הבעלים של זכויות היוצרים.

אנו מפנים את תשומת לבך לכך כי כל מצג-שווא מהותי בהודעתך בנוגע להפרת זכויות יוצרים תחייב אותך לשאת באחריות בגין נזקים, עלויות ושכר טרחת עורך דין שנגרמו לנו בקשר להודעה זו.

 1. כללי.
 • שינויים בתנאי שימוש. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. משכך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע.
 • תחום שיפוט. תנאי שימוש אלה יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. שימושך באתר עשוי להיות כפוף גם לחוקים מקומיים, מדיניים ולאומיים אחרים. כל המחלוקות הנובעות או הנוגעות לתנאים אלה, יוגשו לשיפוט הבלעדי של בית המשפט המוסמך בהרצליה (ישראל) ואתה מסכים באופן בלתי ניתן לביטול לסמכות שיפוטית זו. כל תביעה נגדנו חייבת להיות מובאת תוך 6 חודשים מיום עילת התביעה. על אף האמור לעיל, אנו רשאים להגיש תביעה כנגדך בהתאם לסעיף השיפוי בתנאים אלה, בכל בית משפט שידון בתביעה של צד ג׳ כנגדנו. הוראות אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי לא יחולו על תנאי שימוש אלה. במידה שתידרש פעולה משפטית על מנת לאכוף את הוראות תנאי שימוש אלה, הצד הזוכה יהיה זכאי להוצאות ושכר טרחת עורך דין.
 • תקשורת אלקטרונית. כאשר אתה מבקר באתר או שולח לנו דוא"ל, אתה יוצר אתנו קשר באמצעים אלקטרוניים. אנו עשויים, על פי שיקול דעתנו, ליצור איתך קשר באמצעים אלקטרונים, כולל בין היתר פרסום הודעות באמצעות האתר או על ידי תגובה לדואר האלקטרוני שלך. אתה (א) מסכים לקבל הודעות מאתנו בצורה אלקטרונית; ו-(ב) מסכים כי כל התנאים, ההסכמים, ההודעות, החשיפות והודעות תקשורת אחרות שנספק לך באופן אלקטרוני מספקות כל דרישה חוקית המחייבת לבצע תקשורת מסוג זה בכתב. האמור לעיל אינו משפיע על זכויותיך שאינן ניתנות לוויתור.
 • הסכם מלא. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבינינו בכל הנוגע לאופן השימוש באתר והם מחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בכתב או בעל פה, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכן האתר. גם אם לא אכפנו או מימשנו זכות או הוראה מסוימת בתנאי שימוש אלה, הדבר לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור.
 • התאמת סעיפים. אם בית משפט מוסמך ייקבע כי כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה הינה חסרת תוקף, לא אכיפה או בלתי חוקית, ההוראה תבוצע ותיאכף במידה המרבית המותרת על פי דין. תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לביננו. תנאים אלה, וזכיותיך וחובותיך כאן, אינם ניתנים להעברה או להקצאה על ידיך ללא הסכמתנו בכתב מראש, וכל ניסיון העברה או הקצאה בניגוד לאמור לעיל יהיה בטל ומבוטל. אנו רשאים להקצות תנאים אלה ללא הגבלה. כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה נוספו כעניין של נוחות ואין להן השפעה משפטית או חוזית.
 • זכויות יוצרים/סימני מסחר. 2020 © כל הזכויות שמורות לעו"ד אסף בן-דוד. סימני המסחר, הלוגואים וסימני השירות (״סימנים״) המוצגים באתר הם בבעלותנו המלאה או של צד שלישי אחר. אינך רשאי להשתמש בסימנים אלה ללא הסכמתנו בכתב מראש או בהסכמת צד שלישי העשוי להיות בעל הזכויות בסימנים.
 • יצירת קשר. בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות אלינו בדוא״ל: info [at] startuplawyer.co.il

עודכן בתאריך: אוגוסט, 2020

דילוג לתוכן