Legal services for startups and high-tech companies

מדיניות פרטיות

בית > מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו! מדיניות פרטיות זו ("המדיניות") מתארת כיצד אנו אוספים, משתמשים ושומרים מידע מהאתר startuplawyer.co.il (להלן "האתר"). מדיניות זו אינה חלה על שירותים או אתרים אחרים, אלא אם צוין במפורש. ככל ונתונים אישיים אודותיך נאספים במהלך ביקורך באתר, אלו יישמרו במאגר המידע שלנו ויעובדו על ידינו בהתאם להוראות החוק והסכמתך. יודגש, כי לא חלה עלייך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך החופשי.

* מדיניות זו נכתבה בלשון נקבה מטעמי נוחות (ושוויוניות), אך מתייחסת הן לגברים והן לנשים.

הסכמה למדיניות הפרטיות

השימוש באתר ו/או בשירות (להלן ביחד "האתר") מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, לתנאי השימוש ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו אנא הימנעי מהמשך השימוש באתר.

איסור שימוש באתר למשתמשים מתחת לגיל 18

עלייך להיות בת 18 ומעלה על-מנת להשתמש באתר. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא הימנעי מלהשתמש באתר ומלמסור לנו מידע. אנחנו לא אוספים מידע ביודעין ממשתמשים שמתחת לגיל 18, וככל שנגלה כי התקבל מידע שכזה, אנחנו נעשה כל מאמץ סביר למחוק אותו.

איזה נתונים אוספים עליך?

כאשר את מבקרת באתר, אנו אוספים את המידע להלן, זאת במטרה לספק לך את השירות:

 • מידע שאת מוסרת לנו. למשל, אנו אוספים את השם, כתובת דוא"ל וכל מידע נוסף שאת נותנת לנו דרך טופס ה-"צור קשר". כמו-כן, אנו נאסוף את כתובת הדוא"ל שלך אם תרשמי לדיוור שלנו.
 • מידע אנונימי שנאסף באופן אוטומטי. מידע זה כולל מידע אנונימי ומידע שהינו טכני ו/או סטטיסטי במהותו. המידע כולל את כתובת אתר האינטרנט ממנו הגעת אלינו, את תאריך ביקורך, את משך הביקור, סוג הדפדפן, מיקום גיאוגרפי (מדינה) ומידע סטטיסטי נוסף. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו כולל פרטיים אישיים אודותיך, אלא אם כן מסרת אותם במפורש במקומות המאפשרים זאת (כגון בטופס יצירת קשר).
 • עוגיות (cookies): האתר עושה שימוש ב"קוקיס" (Cookies), כדי לעקוב אחר ההעדפות של המבקרים שלנו ולשפר את האתר ואת חווית הגלישה ככל האפשר (כך למשל, הקוקיס מאפשר לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים, וכך חוסכים ממך את זמן המילוי בפעם הבאה). "קוקיס" הם קבצים דיגיטליים קטנים המאוחסנים בזיכרון של המחשב שלך, ומסייעים לאתרים בהם ביקרת לזכור את העדפותיך.

אם אינך רוצה לקבל "קוקיס" תוכל לחסום אותם על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך תחת לשונית "File" או Settings (הגדרות). יש לשים לב כי נטרול ו/או חסימת האפשרות לקבל קוקיס עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהפונקציות והשירותים באתר ובאתרים אחרים. לעזרה בנושא לחץ על תפריט ה-"עזרה" בדפדפן שלך.

מה אנחנו עושים עם המידע שנאסף ו/או מתקבל ממך?

אנו משתמשים במידע האישי שלך על-מנת לספק לך את השירותים השונים שיש באתר ו/או שביקשת, וכן על-מנת לשר את החוויה שלך ושל משתמשים אחרים באתר. בנוסף, אנו עשויים לעשות שימוש במידע לצרכים הבאים:

 • לצורך תפעול, החזקה ושיפור האתר.
 • לשלוח לך מידע, לרבות אישורים, חשבוניות, עדכונים, עדכוני אבטחה והודעות תמיכה טכנית או אדמיניסטרטיביות. פתרון סכסוכים, בעיות ואכיפת מדיניות זו ותנאי השימוש של האתר.
 • להגיב לתגובות או שאלות, ולסייע לך בנושאים טכניים.
 • להגן, לחקור ולמנוע פעילות בלתי חוקית או בלתי מורשת באתר, וכן לחקור ולפתור סכסוכים.
 • לשלוח לך דיוורים – אם נרשמת לתפוצת הדיוור שלנו (למען הסר ספק, תוכלי לבקש להסיר את עצמך מדיוור זה בכל עת).

העברת מידע לצדדים שלישיים

בנוסף על האמור לעיל, אנו נהיה רשאיים להעביר את המידע עלייך לצדדים שלישים במקרים הבאים:

 • כשאת נותנת לנו את אישורך לשתף את המידע, כגון אם תאשרי לנו לשתף את המידע עם צד שלישי לצורך קבלת שירות מסוים. צדדים שלישיים אלו כפופים לתנאי הפרטיות שלהם.
 • אם מסירת המידע לצד שלישי היא חיונית לצורך אספקת השירותים הספציפיים אותם האתר מציע ו/או השירותים שביקשת;
 • אם תרכשי שירותים ו/או מוצרים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מנהליו שתחייב חשיפת פרטיך;
 • במקרה שתבצעי באתר פעולות שבניגוד לדין;
 • במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה לאתר ו/או עובדיו ו/או בעליו למסור את פרטיך;
 • במקרה והאתר תימכר או תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה לתאגיד אחר כלשהו, וכן במקרה בו תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש תקבל על עצמה את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • במטרה לשמור ולהגן על זכויות ורכוש האתר, עובדיה, מנהליה וצדדים שלישיים.
 • במטרה להגן מפני שימוש לרעה או שימוש לא מורשה על-ידך במוצרים, תוכנה, או שירותים של האתר.
 • אנו עשויים לשתף מידע אנונימי עם צדדים שלישיים. מידע זה אינו מזהה אותך אישית.

 

משתמשים בינלאומיים

הפעילות העיקרית שלנו נמצאת בישראל. אם את משתמשת באתר ממקום שאינו ישראל, אנא שימי לב כי המידע עלייך יאוחסן ויועבד במאגרי מידע שלנו בישראל, ויהיו כפופים לחוק הישראלי. בעצם השימוש, את נותנת את האישור שלך לאמור לעיל ולכל חוק ישראלי רלוונטי אחר שחל על נושא זה.

העברת מידע לחו"ל

לאור העובדה שחלק מהשירותים שלנו מסופקים על-ידי צדדים שלישיים (כגון Google Analytics), אשר ממוקמים במדינות שונות בעולם, המידע עלייך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומועבד במחשבים הנמצאים במדינות אלו – כלומר מחוץ למדינה שבה תחום השיפוט ה'רגיל' שלך. בנוסף, חוק הפרטיות במדינות אלו עשוי להיות שונים מהחוקים במדינה שלך. על-ידי שימוש באתר את מסכימה בזאת שמידע עלייך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים אלו ולמדינה או מדינות בהם הם נמצאים.

 

קישורים לאתרים חיצוניים

את עשויה למצוא באתר קישורים (לינקים) לעמודים ולאתרים אחרים ("האתרים המקושרים"). הקישורים מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. אנו לא מפקחים על תוכן האתרים המקושרים והעובדה שהאתר מכיל קישורים אלו אינה מעידה על הסכמתנו לתכנים המופיעים בהם, ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניות, לחוקיותם, למדיניות הפרטיות הנקוטה על ידם או לכל היבט אחר הכרוך בתפעול האתרים המקושרים. האתר, עובדיו ו/או מנהליו אינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. אנו לא מתחייבים כי הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר מהאתר בכל עת את הקישורים, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

דיוור ישיר אלקטרוני

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני ('מייל') מידע בנושא השירותים שלנו ומידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך המפורשת לכך במקום הרלוונטי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. אנו לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, והמידע ישמר בידיה ו/או קבוצות בנות ו/או קשורות אליה.

רישום לשירותים באתר

ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים המוצעים באתר, אנו עשויים לבקש ממך מידע אישי הנחוץ במישרין לאספקת שירותים אלו.

עיון ושינוי המידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר. על כן, לפי בקשתך בכתב, אנו נודיע לך באמצעות מכתב אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו בהתאם לחוק. באם מידע כאמור אינו מדויק, הינך רשאית לבקש בכתב כי נתקן אותו ואנו נעשה זאת בהתאם לזמנים שנקבעו בחוק. מידע שנדרש לצורך ביצוע תשלומים ו/או תהליכים משפטיים לא יימחק עד שנושאים אלו הוסדרו. כשנדרש, אנו עשויים לשמור מידע מזהה לתקופה של עד 7 שנים, זאת בהתאם לדרישות החוק. אנו לא אחראים למחיקה או עדכון של מידע באתרים של צדדים שלישיים.

אבטחת מידע

אנו עושים כל המאמצים הסבירים והמקובלים על-מנת להגן על המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה של אנשים בלתי מוסמכים ו/או מורשים. כך למשל, אנו מגבילים את הגישה לחשבון המשתמש באמצעות סיסמא ושם משתמש. אנו ממליצים לך שלא לחשוף ולשתף אחרים בפרטים אלו. על אף האמור, האינטרנט אינו סביבה מאובטחת לחלוטין, לכן אנו לא מתחייבים שהשירותים שלנו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה. במידה ותתעורר שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניך האישיים, אנא פנה לשירותי האתר באחת הדרכים המפורטות במסמך זה.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף תנאים למדיניות פרטיות זו. שינויים אלו יקבלו תוקף תוך 10 ימים עבור משתמשים קיימים, ובאופן מיידי עבור משתמשים חדשים. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות זו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך המוחלטת והבלתי מסויגת לשינויים אלו. ככל ואינך מסכימה לשינויים אלו אנא הימנעי מלהשתמש באתר.

צור קשר

למידע נוסף הקשור למדיניות פרטיות זו, תוכל לפנות אלינו למייל:
info [at] startuplawyer.co.il

עודכן בתאריך: יוני 2019

דילוג לתוכן